IBM - STORAGE MACHINES

Sort By:

Artiklar 1-12 av 264

Sida
IBM 00Y2457 - IBM Storwize V3700 SFF Expansion Enclosure

Från 1 600,00 kr

I lager
IBM 00Y2613 - IBM Storwize V3700 SFF Dual Control Enclosure

Från 47 970,00 kr

I lager
IBM 1726-21X - IBM 1726-21X Single SAS Controller

Från 4 805,00 kr

I lager
IBM DS3200 Dual SAS controller

Från 7 995,00 kr

I lager
IBM 1726-42X - DS3400 dual controller

Från 3 190,00 kr

I lager
IBM 1726-HC2 - IBM System Storage DS3200 ctr

Från 7 995,00 kr

I lager
IBM 1726-HC4 - IBM DS3400 System Storage Dual Controller

Från 1 600,00 kr

I lager
IBM System Storage DS3400 Dual Controller

Från 3 190,00 kr

I lager
IBM 1740-1RU - TOTALSTORAGE FASTT EXP700

Från 460,00 kr

I lager
DS3524 controller

Från 1 600,00 kr

I lager
IBM 1746-E2A - IBM EXP3512

Från 2 400,00 kr

I lager
IBM System Storage EXP3512 Express Storage Expansi

Från 2 400,00 kr

I lager
Sort By:

Artiklar 1-12 av 264

Sida